Помилка
  • Шаблон відображення не доступний. Будь-ласка, зв'яжіться з адміністратором сайту.

Випуск 2 (37)

Випуск 1 (36)           Випуск 2 (37)         Випуск 3 (38)         Випуск 4 (39)         Випуск 5 (40)       Випуск 6 (41)

 

Зміст

Барилко Є.О. ,  стр. 3-11                                                                                                              Повний текст статті            DOC        PDF

О ролі національних цінностей у вихованні патріотичних якостей в учнів середніх шкіл США

 

Барилко С. М., стр. 11-22                                                                                                            Повний текст статті            DOC        PDF

Формування духовно-творчої особистості студента на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення зарубіжної літератури

 

Борисенко Л.Л., стр. 22-31                                                                                                       Повний текст статті            DOC        PDF

Формування особистісних якостей майбутніх економістів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання у ВНЗ

 

Булах И.П., стр. 32-39                                                                                                                 Повний текст статті            DOC        PDF

Смена научной парадигмы в психолого-педагогических исследованиях: опыт реализации феноменологического похода

 

Вайнтрауб М.А. , стр. 39-44                                                                                                     Повний текст статті            DOC        PDF

Методичні підходи до викладання спеціальних дисциплін з обробки металів

 

Вакуленко В.М., Стягунова О.О. , стр. 44-54                                                                      Повний текст статті            DOC        PDF

Роль гендерного аспекту у формуванні ціннісних орієнтацій на ідеях народної педагогіки майбутніх педагогів

 

Горбенко Н.В., стр.  54-61                                                                                                          Повний текст статті            DOC        PDF

Правове виховання учнівської молоді в школах Німеччини у другій половині ХХ століття (аналіз змісту навчальних предметів)

 

Дворцева Г.В. , стр.  62-67                                                                                                        Повний текст статті            DOC        PDF

Роль мистецтва у формуванні образу людини культури у студентської молоді

 

Ельбрехт О.М.,  cтр. 67-75                                                                                                          Повний текст статті            DOC        PDF

Актуальні проблеми розвитку американської системи вищої освіти

 

Єрмолаєва Т.М. , стр. 75-83                                                                                                       Повний текст статті            DOC        PDF

Естетика фізичної культури і спорту як компонент духовного розвитку особистості

 

Калько Р.М. , стр.  83-93                                                                                                             Повний текст статті            DOC        PDF

До питання про роль театральної педагогіки у формуванні культуротворчої особистості

 

Кошева Л.В., стр. 94-104                                                                                                             Повний текст статті            DOC        PDF

Експеріментальні дослідження базового рівня корпоративних якостей студентів і випускників ВНЗ

 

Кривов’яз О.О., стр. 104-112                                                                                                      Повний текст статті            DOC        PDF

Вплив наукової спадщини Д.І. Менделєєва на формування педагогічних поглядів О.І. Астахова щодо методики хімічного експерименту

 

Кутовий Р.В., стр. 112-119                                                                                                        Повний текст статті            DOC        PDF

Інтерактивна технологія презентації патріотичних образів у вихованні курсантів ВНЗ системи МВС України

 

Нафанець О.О., стр. 119-126                                                                                                    Повний текст статті              DOC        PDF

 

Пастухова Ю.А., стр. 126-130                                                                                                    Повний текст статті            DOC        PDF

Гуманно-особистісна педагогіка у виховному процесі університету

 

Приходченко К.І., стр. 131-14                                                                                                 Повний текст статті            DOC        PDF

Проектна технологія творчого освітньо-виховного середовища як центрація виховного впливу на особистість навчаючих

 

Приходченко О.В., стр. 143-150                                                                                              Повний текст статті            DOC        PDF

Позитивний вплив на професійну діяльність майбутніх медиків їх вроджених мистецьких якостей

 

Рашидова С.С., стр. 150-161                                                                                                       Повний текст статті            DOC        PDF

Етнічна самоідентифікація та патріотичне виховання молоді в умовах Донбасу

 

Смирнова О.О., стр. 161-165                                                                                                    Повний текст статті             DOC        PDF

Духовно-моральне виховання на основі релігійної толерантності в елітних школах Великої Британії

 

Стьопіна О.Г., стр. 166-172                                                                                                       Повний текст статті            DOC        PDF

Вплив глобалізаційних процесів на національну систему освіти

 

Турянська О.Ф., стр. 172-186                                                                                                   Повний текст статті            DOC        PDF

Педагогічні ситуації, їх види, роль і місце в особистісно орієнтованому навчанні історії в школі

 

Фунтікова Н.В., стр. 186-195                                                                                                     Повний текст статті            DOC        PDF

Дослідження інтелігентності та інтелігенції в сучасній російській науці

 

Хоменко Е.В., стр. 195-203                                                                                                         Повний текст статті            DOC        PDF

Система упражнений, реализующая принцип преемственности в формировании морфемно-словообразовательных умений у учащихся 5-х классов

 

Чеботарьова О.В., стр. 203-210                                                                                               Повний текст статті            DOC        PDF

Формування батьківської культури у процесі духовно-моральної підготовки студентської молоді до сімейного життя

 

Шушара Т.В., стр. 210-216                                                                                                       Повний текст статті            DOC        PDF

Общечеловеческие идеалы в образовании в ХІХ – начале ХХ века как цель воспитания в учебных округах Украины в ХІХ – начале ХХ века